Grzejniki Tesi to jedne z najpopularniejszych grzejników dekoracyjnych o budowie rurowej / kolumnowej. Swoja polarność zawdzięczają ponadczasowemu designowi, elegancji, wysokiej jakości, dostępnej ogromnej ilości rozmiarów ale także wyjątkowej możliwości personalizacji sposobu podłączenia grzejnika do instalacji grzewczej. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku gdy grzejniki montowane są na miejsce starych grzejników i chcemy uniknąć konieczności przerabiania instalacji i zamontować grzejnik z wykorzystaniem już istniejących przyłączy.

Podłączenie standardowe – kod 02

Każdy z grzejników Tesi w wersji podstawowej wykonywany jest jako grzejniki czterootworowy. Oznacza to, że wyposażony jest on w dwa przyłącza po prawej stronie grzejnika (na górze i na dole) i dwa po lewej stronie (również na górze i na dole). Taka konfiguracja pozwala na podłączenie grzejnika od boku zarówno z lewej jak i z prawej strony, a także na zastosowanie przyłącza krzyżowego lub podłączenia siodłowego. Podłączenie to jest oznaczone w katalogu producenta jako Kod. 02.

Podłączenie boczne lewe lub prawe

Grzejniki Tesi z podłączeniem bocznym prawym / lewym
Grzejniki Tesi z podłączeniem bocznym prawym / lewym

Wybierając podłączenie boczne zasilanie powinno znajdować się zawsze w górnej części grzejnika. Zamawiając grzejnik który ma być podłączony od boku nie ma konieczności określania czy będzie to podłączenie boczne lewe czy boczne prawe ponieważ grzejnik jest w tej wersji grzejnikiem wyposażonym w cztery przyłącza – jest więc obracalny.

Ten rodzaj podłączenia szczególnie popularny jest w przypadku wymiany starych grzejników żeliwnych na nowe oraz w przypadku grzejników poziomych.

Podłączenie krzyżowe

Grzejniki Tesi z podłączeniem krzyżowym
Grzejniki Tesi z podłączeniem krzyżowym
Grzejniki Tesi z podłączeniem krzy

Decydując się na zasilanie krzyżowe, należy pamiętać, że zasilanie (doprowadzenie ciepłej wody) powinno zawsze znajdować się w górnej części grzejnika a powrót (odpływ wody z grzejnika) po przeciwnej stronie, w dolnej części grzejnika. Zasilanie może się znajdować na górze po prawej (powrót po lewej na dole) lub na górze po lewej (powrót po prawej na dole). Grzejnik z tym wariantem podłączenia jest obracalny.

Podłączenie siodłowe – kod 08

Grzejnik Tesi z podłączeniem dolnym siodłowym - od boków
Grzejnik Tesi z podłączeniem dolnym siodłowym - od boków

Podłączenie to określane w katalogu producenta jest jako przyłącze przeciwległe z przegrodą standardową, lub jako przyłącze od dołu z przegrodą ruchomą.

W przypadku tego podłączenia zarówno zasilanie jak i powrót znajdują się w dolnej części grzejnika – od boków, nie jako na przestrzał przez dolny kolektor grzejnika.

W przypadku grzejników Tesi o wysokości przekraczającej 1000 mm lub grzejników składających się z mniej niż 15 elementów (o szerokości mniejszej niż 675 mm) zaleca się zastosowanie przepony. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przepływu czynnika grzewczego zapewniającego właściwe nagrzewanie się grzejnika na całej jego powierzchni.

Podłączenie górne od boków – kod 12

Grzejnik Tesi z podłączeniem górnym od boków
Grzejnik Tesi z podłączeniem górnym od boków

W przypadku tego podłączenia konieczne jest zastosowanie przegrody stałej wspawanej w górnej części grzejnika. Przegroda to jest wspawana we wnętrzu grzejnika i nie jest w żaden sposób widoczna na zewnątrz przez co nie ma wpływu na wygląd grzejnika. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie właściwego przepływu ciepłej wody w grzejniku tak aby nagrzewał się on równomiernie na całej powierzchni.

Podłączenie to jest dość rzadko spotykanym rozwiązaniem, jednak w przypadku gdy jest taka potrzeba wspawana przegroda zapewnia że również grzejniki z podłączeniem górnym będą spełniały swoją funkcje.

Podłączenie krzyżowe z zasilaniem od dołu – kod 14

Podłączenie krzyżowe z zasilaniem od dołu w grzejnikach Tesi
Podłączenie krzyżowe z zasilaniem od dołu w grzejnikach Tesi

W przypadku wyboru takiego sposobu podłączenia grzejnika na etapie jego produkcji konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów wymuszających odpowiedni przepływ wody wewnątrz grzejnika. W dolnej części grzejnika przy zasilaniu stosowana jest przegroda standardowe a w górnej na powrocie przegroda spawana. Rozwiązanie takie sprawi że grzejnik będzie nagrzewał się równomiernie i będzie osiągał założone przez producenta moce grzewcze.

Przyłącze jednorurowe poziome – kod 22

Grzejniki Tesi z podłączeniem jednorurowym od boku
Grzejniki Tesi z podłączeniem jednorurowym od boku

Jest to rozwiązanie mało popularne, które jednak w określonych sytuacjach pozwala na praktyczne podłączenie grzejnika od boku z zastosowaniem tylko jednego przyłącza w grzejniku. Podłączenie to wymaga dość specyficznego zaworu dostępnego również w ofercie Irsap. Możliwe jest zamówienie grzejnika zarówno w wersji z podłączeniem z prawej jak i z lewej strony.

Grzejniki Tesi z zamontowanymi tulejami i zatyczkami

Jest to seria podłączeń grzejników w których zarówno zasilanie jak i powrót odbywają się przez dodatkowe, wspawane w grzejnik tuleje. Boczne przyłącza zostają zaślepione lub w niektórych przypadkach jedno z nich jest wykorzystywane do zamontowania odpowietrznika.

Podłączenie dolne – kod 16

Grzejniki Irsap Tesi z podłączeniem dolnym
Grzejniki Irsap Tesi z podłączeniem dolnym

Wersja ta określana czasem bywa jako podłączenie dolne standardowe – co może być dla niektórych dość mylące i sugerować, że jest ono dostępne w standardzie bez dopłat. W katalogu producenta określone zostało ono jako przyłącze z tulejami pierwszego i ostatniego elementu oraz przegrodą.

W przypadku tego podłączenia zasilanie musi się znajdować po stronie grzejnika po której zamontowana jest przegroda. Konstrukcja grzejnika sprawia że można go obracać tak aby zasilanie znajdowało się po prawej albo po lewej stronie.

Podłączenie dolne boczne z rozstawem 50 mm – kod 18

Grzejniki Irsap Tesi z podłączeniem dolnym bocznym o rozstawie 50 mm
Grzejniki Irsap Tesi z podłączeniem dolnym bocznym o rozstawie 50 mm

Jest to jedno z najbardziej popularnych podłączeń w grzejnikach Tesi. Tym co je wyróżnia jest możliwość zastosowania zespolonego zaworu o rozstawie 50 mm. W katalogu producenta jest ono określone jako przyłącze z tulejami środkowymi 50 mm i przegrodą

Grzejnik z tym podłączeniem jest obracalny. Oznacza to że może on zostać podłączony z przyłączami znajdującymi się po lewej lub po prawej stronie. Bardzo ważną rzeczą jest tu jednak kierunek zasilania w grzejniku. Zawsze zasilanie powinno być podłączone do zewnętrznego przyłącza. Czyli jeśli przyłącze znajdować się będzie po lewej stronie grzejnika na dole to rurka zasilająca powinna być również na dole, a jeśli przyłącze zdecydujemy się zamontować po prawej stronie to rurka zasilająca powinna być po prawej stronie.

Podłączenie dolne środkowe o rozstawie 50 mm – kod 50

Grzejniki Tesi z podłączeniem dolnym środkowym o rozstawie 50 mm
Grzejniki Tesi z podłączeniem dolnym środkowym o rozstawie 50 mm

Jest to wersja podłączenia, która jest zdecydowanie najbardziej popularnym rozwiązanie w przypadku pionowych grzejników dekoracyjnych. Pozwala ona na estetyczne podłączenie grzejnika z wykorzystaniem zintegrowanego przyłącza o rozstawie 50 mm. W katalogu Irsap podłączeni określone jest jako podłączenie centralne 50 mm z sondą na zasilaniu. W nazwie tej kryje się ważna informacja dla instalatorów grzejników: zasilanie powinno być podłączone do przyłącza w którym znajduje się zamontowana sonda umożliwiająca przepływ ciepłej wody do górnej części grzejnika.

Przyłącze jednorurowe pionowe z wspawaną tuleją – kod 24

Grzejniki Tesi z podłączeniem jednorurowym pionowym
Grzejniki Tesi z podłączeniem jednorurowym pionowym

Ze względu na specyficzna budowę grzejników Tesi ta wersja przyłącza nie jest dostępna dla grzejników 2-kolumnowych Tesi 2. W przypadku modeli o parzystej ilości kolumn (Tesi 4 i Tesi 6) może być ono zastosowane pod warunkiem zastosowania giętkiej sondy. Grzejniki Tesi 3 i Tesi 5 mogą zostać podłączone z zastosowaniem tradycyjnej sondy stosowanej w zaworach jednorurowych.

Podłączenie to pozwala na w pełni funkcjonalne podłączenie grzejników do instalacji grzewczej z wykorzystaniem tylko jednego króćca przyłączeniowego w grzejniku. Konieczne jest także zastosowanie odpowiedniego zaworu przyłączeniowego dostępnego również w naszej ofercie.

Grzejniki z tym przyłączem jest obracalny i może być zamontowany z przyłączem znajdującym się na dole po prawej lub po lewej stronie.

Grzejniki Tesi z wbudowaną wkładką termostatyczną i podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm.

Firma Irsap oferuje do grzejników Tesi kilka wariantów podłączenia, w których grzejniki mają zamontowaną wkładkę termostatyczną. Rozwiązanie to pozwala na zamontowanie głowicy termostatycznej bezpośrednio na grzejniku a nie na zaworze. Ma to znaczenie przede wszystkim praktyczne i wybierane jest w sytuacjach kiedy zależy nam aby mieć łatwy dostęp do głowicy.

Podłączenie dolne 50 mm z wkładką zaworową na górze grzejnika – kod 25

Grzejniki Tesi z podłaczeniem dolnym V50 z wkładką termostatyczną na górze
Grzejniki Tesi z podłaczeniem dolnym V50 z wkładką termostatyczną na górze

Jest to rozwiązanie zdecydowanie najczęściej wybierane w przypadku grzejników poziomych o niewielkiej wysokości. W przypadku grzejników pionowych zwłaszcza o wysokości ponad 180 cm regulacja temperatury była by zdecydowanie utrudniona, zwłaszcza w przypadku osób o mniejszym wzroście.

W katalogu Irsap podłączenie określone jest jako przyłącze 50 mm prawe / lewe z wbudowaną wkładką termostatyczną na górze grzejnika. Wynika z tego jasno ze grzejnik może być zamontowany z przyłączem i głowica zarówno po prawej jak i po lewej stronie grzejnika. Głowica jednak zawsze jest po tej samej stronie grzejnika co podłączenie. Ważną wskazówka dla instalatorów przygotowujących i instalację grzewczą i montujących grzejnik jest kierunek zasilania – rurka zasilająca powinna zawsze znajdować się po zewnętrznej stronie grzejnika. Dla grzejników z podłączeniem po lewej stronie rurka zasilająca musi być po lewej stronie a dla grzejników z przyłączem i głowicą po prawej stronie zasilanie musi się znajdować po prawej stronie.

Podłączenie dolne 50 mm z wkładką zaworową na dole grzejnika – kod 26

Grzejniki Tesi z podłaczeniem dolnym V50 z wkładką termostatyczną na dole
Grzejniki Tesi z podłaczeniem dolnym V50 z wkładką termostatyczną na dole

W przypadku wysokich grzejników zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie głowicy termostatycznej w dolnej części grzejnika. Podobnie jak w przypadku podłączenia z kodem 25 również w tym przypadku wkładka termostatyczna jest montowana w grzejniku po tej samej stronie co przyłącza instalacyjne. Grzejnik z tym podłączeniem jest również obracalny, czyli może być podłączony zarówno w wersji prawej lub lewej. Ważne jest aby zasilanie znajdowało się zawsze po zewnętrznej stronie grzejnika.

Podłączenie dolne środkowe 50 mm z wkładka zaworową – kod 52

Grzejniki Tesi z podłaczeniem dolnym środkowym V50 z wkładką termostatyczną na górze
Grzejniki Tesi z podłaczeniem dolnym środkowym V50 z wkładką termostatyczną na górze

Podobnie jak w innych wariantach podłączań z wkładką termostatyczną również w tym przypadku zasilanie musi się na rurce od strony po której w grzejniku zamontowana jest wkładka termostatyczna. Czyli jeśli chcemy aby głowica termostatyczna znajdowała się po prawej stronie to zasilanie musi być w prawej rurce, a jeśli głowica ma znajdować się po lewej stronie to instalację należy przygotować tak zeby to lewa rurka była rurką doprowadzająca ciepłą wodę do grzejnika.

Podłączenie to dostępne jest tylko dla grzejników z parzystą liczną elementów – tak aby było możliwe zamontowanie go na środku grzejnika.